Contact Information
 

Vilniaus miesto savivaldybe
Gedimino pr. 9, 2600 Vilnius
(22) 225669, 226977
http://www.vilnius.sav.lt/lindex.htm

Lietuvos geologijos tarnyba prie LR Statybos ir Urbanistikos ministerijos
S. Konarskio g. 35, 2600 Vilnius
(22) 632889
http://www.lgt.lt

Vilniaus visuomenes sveikatos centras
Vilniaus g. 16, 2001 Vilnius
(22) 224098

Vilniaus vandenys, SP UAB
Domininkonu g. 11, 2600
(22) 622838

Vilniaus Gedimino technikos universitas
Aplinkos apsaugos katedra, Aplinkos inzinerijos fakultetas
Sauletekio al. 11, 2040
Vilnius, Lietuva
(8-22) 764953, 765298
aplinka@ap.vtu.lt

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija
Gedimino pr. 27, 2682 Vilnius
(22) 621625

Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos ministerija,
Zuvu istekliu departmentas
A. Juozapaviciaus g. 9, 2600 Vilnius
(22) 728543
http://www.gamta.lt/default.htm

 

Vilnius Drinking Water | Lithuania Drinking Water | News & Events | Regulations & Standards |
How to Get Involved | Reports & Fact Sheets | Wellhead Protection | Contact Information |
Links | Credits | Home