English

Temos:
--Vilnius
--
Lietuva
--
Naujienos ir ivykiai
--
Taiskylės ir Normos
--
Dalyviai
--
Ataskaitos
--
Vandenviečių Aps.
--
Adresai
--
Nuorodos
--
Kreditai

FAKTU SUVESTINES
Iš kur atkeliauja mūsø geriamas vanduo?

Ar Švarus Musu Geriamas Vanduo?

Kiek geriamo vandens mes sunaudojame namuose?

Kaip Isitikinti Kad Germiamojo Vandens Kokybe Nepabloges Ateityje

Geriamojo Vandens Terminai

Mangano ir geležies

Kaip išvalyti musu vandenis?

more . . .


Locate Your Well Field 


Click Here for a Wellhead Protection Tutorial (Angliški)
Click Here for a Groundwater Tutorial (Angliški)

Vanduo

Vanduo dengia vidutiniškai apie 2/3 mūsų planetos paviršiaus nors tik apie 1% tinkamas žmogui vartoti. Mes naudojame vandenį beveik visada ir visur: žemės ūkyje, pramonėje ir svarbiausia mūsų tiesioginiam vartojimui. Šie faktai rodo, kad be galo svarbu palaikyti gerą vandens kokybę ir apsaugoti vandens šaltinius.

Iš kur Vilnius naudoja geriamą vandenį?

Vilniuje, daugiau nei 578.000 gyventojų yra priklausomi nuo požeminio vandens rezervų, nes tai yra pagrindinis geriamo vandens šaltinis. Vanduo yra išgaunamas vandentiekio įrengimais iš 19 græžinių, esančių miesto zonoje. Vandentiekio įrengimai, parengti vandens priežiūrai, paruošia vandenį vartojimui.

Vandens kokybė

Vandens kokybė priklauso nuo aplinkos (gamtinių veiksnių) ir žmogaus veiklos. Jau minėti 19 vandens gręžiniai taip pat turi įtakos vandens kokybei. Todėl svarbu suderinti geriamo vandens apsaugos ir kokybės gerinimo programas, norint sudaryti sąlygas tinkamam vandens vartojimui.

Kaip galiu būti įtrauktas?

Geriamo vandens kokybės gerinimas yra svarbi problema, aktuali visiems visuomenės sluoksniams. Tai didelis projektas, kuris naudingas, kai į jį įtraukiami miesto gyventojai, gyventojų grupės ar komercinės įmonės.

Vandenvieciu apsauga

Vandenvieciu apsauga--tai ploto aplink šulinius geriamojo vandens, vandeningu sluoksniu ir šaltiniu apsauga. Visos šios programos turi viena tiksla : gruntinio vandens uzterštumo PREVENCIJA.

Kokie nuostatai ir kokios normos yra nustatytos geriamam vandeniui?

Per paskutinius keletą metų buvo atlikti dideli valstybinio ir vietinio pobūdžio darbai reguliuojant ir restrukturizuojant geriamo vandens kokybę. Svarbu, kad vietiniai gyventojai ir komercinės įmonės susipažintų su įstatymais ir taisyklėmis, nustatytomis geriamo vandens apsaugai ir jo kokybės normoms.

Papildomi informacijos šaltiniai

Dauguma įvairių grupių ir valstybinių agentūrų Lietuvoje ir užsienyje domisi geriamo vandens apsauga.

Prekybos įmonių pavadinimai ar prekybos produktų pavadinimai dar neįrodymas ir ne rekomendacija tos produkcijos naudojimui. Visos randamos medžiagos yra apsaugotos intelektualinės nuosavybės apsaugos įstatymu.

Questions or Comments? E-mail the webmaster:
rflay@post.omnitel.net

Page Last Updated:
Page URL: http://www.vilnius.lt/vanduo/